Mer informasjon
Statens strålevern
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
Luftkvalitet.info
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozon  >  UV varselDisse sidene om UV-stråling og ozonlaget drives i samarbeid mellom Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Statens strålevern og Miljødirektoratet. Varslene utarbeides i samarbeid mellom NILUSTORM Weather Center og Met.no på basis av satellittobservasjoner.