Forside UV og ozon  Varsling  Fakta om UV og ozon  Om UV-indeksene   
Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
luftkvalitet.nilu.no
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozon
Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

Figurene nedenfor viser hvordan UV-strålingen varierte over Oslo og Andøya i 2011. Den sorte kurven viser målte verdier, mens den røde kurven viser modellerte UV-verdier ved skyfri himmel og målte ozonverdier. Daglige variasjoner i ozonlaget forårsaker den taggede kurveformen for modellert UV (rød kurve), mens endringer i skylaget er hovedårsaken til de store dagsvariasjonene i målte UV-verdier (sort kurve). UV-strålingen som når bakken påvirkes av solhøyde, skyer, ozonlagests tykkelse og bakkens refleksjons-egenskaper. UV-strålingen vil typisk være sterkest om sommeren når solen står høyt på himmelen og det er skyfritt. 

 

Ozonlaget beskytter oss mot skadelig ultrafiolett stråling fra sola. Ozonlagets tykkelse varierer med årstiden. På våre breddegrader er ozonlagets tykkelse normalt tynnest i oktober/november (ca 270 DU) og tykkest i mars/april (ca. 400 DU). I tillegg til dette kan kortidsvariasjoner spesielt om våren være store (+/- 20% i løpet av en dag. Hvis ozonlagets tykkelse avtar med 20% vil man få en tilsvarende økning i UV-strålingen, såfremt de meteorologiske forholdene er de samme.

 

Et tynt skydekke demper UV-strålingen ubetydelig, mens et tykt skydekke demper UV-strålingen med opptil 90%. I delvis skyet vær kan refleksjon fra skyer gi et UV-nivå som er høyere enn klarværsnivået. De store variasjonene i UV-strålingen fra dag til dag som vi ser i figuren under skyldes i hovedsak varierende skydekke.


Refleksjonen fra bakken avhenger av underlaget. Nysnø kan reflektere opptil 95% av UV-strålingen, mens gress kun reflekterer ca. 2%.


Om UV-indeks skalaen


Om UV-indeks skalaen
 
Tabellen under viser hvordan man deler inn og beskriver UV-indeks skalaen. Tabellen angir kun veiledende tider for mulig hudskade og er basert på en hudtype som er typisk for Skandinavia. Det vil være store individuelle forskjeller blandt de ulike hudtypene.

UV-index Nivå Tid for mulig hudskade Solingsråd
1-2 Lav > 1 time Du kan trygt være ute uten solbeskyttelse.
3-5 Moderat 30-40 min Ta pauser fra solen. Klær, hatt og sobriller gir god beskyttelse og husk solkrem.
6-7 Høy 20 min Ta pauser fra solen mellom kl 12-15. Klær hatt og solbriller gir god solbeskyttelse. Bruk solkrem med høy faktor(15) og UV-A beskyttelse.
8-10 Svært høy 15 min Unngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Bruk klær, solhatt og solbriller.
>11 Ekstrem < 10 min Unngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Klær, solhatt og solbriller er absolutt nødvendig.
 
Statens strålevern har gode sider for detaljert visning av UV-verdier gjennom en dag.  


Fakta om UV stråling:

Hva som påvirker UV-strålingen

Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

Helseeffekter og beskyttelse:

Solvettreglene

Helseeffekter av UV stråling

Hvordan beskytte seg mot solstrålene?

Annet:

Strålevernets sider om UV-nettverket

UV-kalkulator

Det er stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen.

Nasjonalt UV-nett
Nettverket er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet og driftes av DSA og NILU.