Forside UV og ozon  Varsling  Fakta om UV og ozon  Om UV-indeksene   
Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
luftkvalitet.nilu.no
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozon
Helseeffekter av UV-stråling

Bedre beskyttelse mot solstråler kan forhindre de aller fleste tilfeller av hudkreft. Det er mye man ikke vet om årsakene til at hudkreft oppstår, men den viktigste årsaken man kjenner til er eksponering for sol. Både solbrenthet og total mengde sol som huden blir utsatt for over lang tid, er årsaker til hudkreft. Rynker, for tidlig aldring av huden og pigmentflekker er andre hudeffekter som lett kan unngås ved solbeskyttelse. Øynene kan få både akutte skader og varige skader, av sterk solbestråling.

Solforbrenning hos barn kan gi kreft senere
Uten å ta fra noen gleden over sommer og varme, kommer vi her med råd om barn og sol. Både voksne og barn våkner litt ekstra til live av lyset og varmen fra solen, og det er sunt å være mye ute! Litt sol kan påvirke både hormonene og vitamininnholdet i kroppen. Men det er ikke nødvendigvis sunt å være mye i solen. Barns hud trenger beskyttelse mot sol. Forskning viser at solforbrenning i barndom øker risikoen for å få føflekkreft og annen hudkreft i voksen alder, derfor disse rådene.

 
Hudkrefttilfellene øker
Ultrafiolett stråling (UV-stråling) er den viktigste ytre faktor vi kjenner for utvikling av hudkreft. Hvert år får i overkant av 1500 nordmenn diagnosen føflekkreft (malignt melanom), som er den mest alvorlige formen for hudkreft. 300 dør hvert år av sykdommen. I tillegg registreres årlig flere tusen tilfeller av annen type hudkreft. 1997: 7 893 tilfeller. Disse typene gir svært sjelden livstruende spredning, men krever behandling. De vanligste typene er basalcellekreft og platepitelkreft.

UV-stråling ødelegger huden
Ved overdreven soling forårsaker de kortbølgete UVB-strålene solforbrenning og kan gi skader i det øverste hudlaget. Forskning har vist at de langbølgete UVA-strålene ikke gir solforbrenning i samme grad som UVB-strålene. De kan likevel gjøre skade på huden. Ved soleksponering trenger UVA-strålene ned i underhuden og ødelegger elastisiteten i huden. De fører til en tidligere aldring av huden enn normalt. Dette kan ytre seg som rynker og skjemmende pigment-flekker. UV-strålene kan også gi ulike allergiske reaksjoner.

Øynene er utsatt
Ved veldig intens soleksponering kan man bli snøblind. Dette er en tilstand som går raskt over, men som er svært smertefull i noen få dager. Linsen i øyet er helt gjennomsiktig hos unge individer. Med årene blir linsen mer ugjennomsiktig. UV-stråling fremskynder slik fordunkling av linsen og kan være med på å bidra til tidlig utvikling av grå stær.

Ytterligere informasjon finnes på sidene til Kreftforeningen og Statens strålevern.
  


Fakta om UV stråling:

Hva som påvirker UV-strålingen

Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

Helseeffekter og beskyttelse:

Solvettreglene

Helseeffekter av UV stråling

Hvordan beskytte seg mot solstrålene?

Annet:

Strålevernets sider om UV-nettverket

UV-kalkulator

Det er stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen.

Nasjonalt UV-nett
Nettverket er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet og driftes av DSA og NILU.