Forside UV og ozon  Varsling  Fakta om UV og ozon  Om UV-indeksene   
Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
luftkvalitet.nilu.no
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozon
Hva påvirker UV strålingen?

Ozonlaget filtrerer bort mesteparten av den ultrafiolette strålingen (UV) fra sola. Det er imidlertid ikke bare ozonlagets tykkelse som bestemmer hvor sterk UV-strålingen ved bakken er. Andre viktige faktorer er solhøyde, skydekke og refleksjon fra bakken (f.eks. snø).

 • Ozon: 1% tynnere ozonlag gir 1.0-1.2% økning i UV-stråling. Ozonlagets tykkelse angis i Dobson Units (DU). Dersom vi presset alt ozonlaget sammen i et tett lag med bare ozon ved bakken ble det noen få millimeter tykt. 300 DU betyr at det det ville vært 3 mm tykt lag dersom alt ozon ble samlet ved bakken, 400 DU 4 mm.
 • Skyer: Et tynt skydekke demper UV-strålingen ubetydelig. Et tykt skydekke kan dempe UV-strålingen med opptil 99%. I delvis skyet vær kan refleksjon fra skyer gi et UV-nivå som er høyere enn klarværsnivået.
 • Solhøyde: Dess høyere sol dess sterkere UV-stråling. Dette betyr at UV-nivået vil variere sterkt med tiden på dagen, årstidene og med breddegraden.
 • Snø: Ren nysnø reflekterer opptil 90% av UV-strålene. Eldre snø reflekterer mindre.

  Om UV-indeks
  UV-indeks er et mål på hvor sterk UV-strålingen er. UV-indeksen er relatert til virkningen på hud. Virkningen av UV-A og UV-B stråling er inkludert i UV-indeksen. Dess sterkere UV-stråling dess høyere UV-indeks. En dobling av UV-indeksen halverer tiden for solforbrenning.

  UV-indeks ved forskjellige scenarier
  1. januar, Oslofjorden 320 DU og snødekke: 0.2
  1. april, Oslofjorden 400 DU og barmark: 2.0
  1. april, Oslofjorden 400 DU og snødekke: 3.0
  1. april, Oslofjorden 200 DU og barmark: 4.3
  1. april, Oslofjorden 200 DU og snødekke: 6.8
  1. april, Finse 400 DU og snødekke: 3.0
  1. april, Finse 200 DU og snødekke: 6.8
  21. juni, Oslofjorden 350 DU: 5.1
  21. juni, Oslofjorden 300 DU: 6.1
  21. juni, Finse 350 DU og barmark: 5.7
  21. juni, Hardangerjøkulen 350 DU og nysnø: 7.7
  21. juni, Hardangerjøkulen 300 DU og nysnø: 9.3
  21. juni, Tromsø 300 DU: 4.1
  21. juni, Tromsø 350 DU: 3.4
  21. juni, Mallorca og 300 DU: 9.6
  21. juni, Kanariøyene og 300 DU: 10.6
  21. juni, Mont Blanc 4800 m.o.h. 300 DU og nysnø: 16.2

  Tabellen over er beregnet med modell, men justert etter de målinger som hittil er foretatt i Norge. UV-indeksene gjelder for skyfri himmel og midt på dagen. Normal ozonverdi i mars/april er ca. 400 DU, mens 200 DU representerer en ekstremt lav verdi. Verdier på 300 DU måles ofte. Om sommeren varierer tykkelsen mellom 280 DU og 400 DU.

  UV-målinger i Norge
  UV-stråling har vært målt rutinemessig ved åtte stasjoner i Norge siden 1994/95. Det norske UV-nettverket er et samarbeid mellom Helsedepartementet og Miljøverndepartementet og systemet opereres av Statens strålevern og KLIF ved NILU. NILU har ansvaret for driften av instrumentene ved tre målestasjoner (Oslo, Andøya og Ny-Ålesund), mens Statens strålevern har ansvaret for de øvrige fem instrumentene (Trondheim, Kise, Bergen, Østerås og Landvik).

  Figuren under viser UV-strålingen som ble målt i Oslo i 2011. De store dag-til-dag variasjonene i UV-nivået skyldes i hovedsak endringer i skydekke. I tillegg vil hurtige endringer i ozonlagets tykkelse, spesielt om våren, også være av betydning.

  Litt om ozonlaget
  Ozonlaget er fordelt over et stort høydeområde. Mesteparten befinner seg mellom 15 og 30 km høyde. Ozonlagets tykkelse angis i Dobson-enheter forkortet DU. Hvis ozonlaget har en tykkelse på 300 DU ville dette lagets tykkelse være 3 mm hvis alt ozonet ble samlet til et sjikt ved bakken.  

  Ozonlaget varierer naturlig som følge av normal meteorologi og naturlige kjemiske prosesser. På våre breddegrader er ozonlagets tykkelse normalt tynnest i oktober/november (ca 270 DU) og tykkest i mars/april (ca. 400 DU). I tillegg til dette kan kortidsvariasjoner spesielt om våren være store (+/- 20% i løpet av en dag). Slike variasjoner skyldes meteorologiske fenomener. 

  Videre har utslipp av enkelte klor- og bromholdige forbindelser ført til en reduksjon av ozonlaget i de siste 20 år.

  Siden 1979 har tykkelsen på ozonlaget i gjennomsnitt gått ned med ca. 0.4% pr. år i Oslo.  Ozonlagets tykkelse over Oslo og Andøya måles rutinemessig gjennom det statlige overvåkningsprogrammet ¿Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling¿. NILU er på oppdrag av KLIF, ansvarlig for målingene av ozonlagets tykkelse i Norge. •   


  Fakta om UV stråling:

  Hva som påvirker UV-strålingen

  Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

  Helseeffekter og beskyttelse:

  Solvettreglene

  Helseeffekter av UV stråling

  Hvordan beskytte seg mot solstrålene?

  Annet:

  Strålevernets sider om UV-nettverket

  UV-kalkulator

  Det er stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen.

  Nasjonalt UV-nett
  Nettverket er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet og driftes av DSA og NILU.