Forside UV og ozon  Varsling  Fakta om UV og ozon  Om UV-indeksene   
Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
Luftkvalitet.info
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozon
Nasjonale tiltak og måloppnåelse

Montrealprotokollen om ozonreduserende stoffer er en internasjonal avtale som setter konkrete bindende mål for reduksjon og stans i bruken av ozonreduserende stoffer. 180 land har undertegnet avtalen som administreres av FNs Miljøprogram UNEP. Mer informasjon om Montrealavtalen finnes her: http://www.unep.org/ozone/index.shtml.

Norge følger EUs regelverk om ozonreduserende stoffer som er enda strengere enn kravene i Montrealprotokollen. De fleste ozonreduerende stoffene er nå forbudt og importen er stanset. Den norske forskriften om ozonreduserende stoffer setter også strenge begrensninger i bruk av de stoffene som fremdeles er i bruk, som HKFK og metylbromid. Nedtrappingsplanen for stoffene framgår av tabellen under.

Mål for reduksjon av forbruket av hydroklorfluorkarboner (HKFK)
EU Montrealprotokollen
Stabilisering* fra 01.01.2001 Stabilisering* fra 1.1.1996
15 % fra 01.01.2002  
55 % fra 01.01.2003  
70 % fra 01.01.2004 35 % fra 01.01.2004
75 % fra 01.01.2008  
100 % fra 01.01.2010 65 % fra 01.01.2010
  90 % fra 2015
  99,5 % fra 2020
  100 % fra 2030
Utfasingsplan HKFK
Kilde: SFT

Reduksjonsmål for metylbromid
Tidsperiode Reduksjon i prosent
01.01.1995 Stabilisering på 1991-nivå
01.01.1998 25%
01.01.2001 60%
01.01.2003 70%
01.01.2005 100%
Utfasingsplan metylbromid
Kilde: SFT

Norge ligger svært godt an til å nå målene i Montrealprotokollen og EUs nedtrappingsplan. Vår import av HKFK var i fjor 47 % under EUs mål for reduksjon i forbruket. Siden 1986 er Norges samlede forbruk av ozonreduserende stoffer redusert med 98 %, målt etter ozonreduserende evne. Mer informasjon finnes på www.miljostatus.no.


ODP-tonn (veiet etter ozonreduserende evne).
Kilde: SFT
  

Sjekk observasjonene
Her kan du se faktiske observasjoner av både UV-stråling og tykkelsen på ozonlaget fra målestasjoner spredt over hele Norge siste dager, måneder og år.

Velg område fra kartet

Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt-norge Nord-norge Svalbard

Fakta om UV stråling:

Hva som påvirker UV-strålingen

Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

Helseeffekter og beskyttelse:

Solvettreglene

Helseeffekter av UV stråling

Hvordan beskytte seg mot solstrålene?

Annet:

Strålevernets sider om UV-nettverket

UV-kalkulator

Det er stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen.

Nasjonalt UV-nett
Nettverket er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet og driftes av DSA og NILU.