Forside UV og ozon  Varsling  Fakta om UV og ozon  Om UV-indeksene   
Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
luftkvalitet.nilu.no
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozon  >  Om UV-indeksene
Om UV-indeksene

  UV-strålingen (indeks) Tid for mulig hudskade
0,0-2,9 minimal > 60 min
3,0-3,9 lav 40 min
4,0-4,9 moderat 30 min
5,0-5,9 kraftig 25 min
6,0-6,9 sterk 20 min
7,0-8,9 veldig sterk 15 min
9-> ekstremt sterk <10 min


Tabellen over viser hvordan man deler inn og beskriver UV-indeks
skalaen. Tabellen anngir kun veiledende tider for mulig hudskade og er
basert på en hudtype som er typiske for Skandinavia. Det vil være store
individuelle forskjeller blandt de ulike hudtypene.


Tabellen over viser hvordan man deler inn og beskriver UV-indeks skalaen. Tabellen angir kun veiledende tider for mulig hudskade og er basert på en hudtype som er typisk for Skandinavia. Det vil være store individuelle forskjeller blant de ulike hudtypene.


  


Fakta om UV stråling:

Hva som påvirker UV-strålingen

Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

Helseeffekter og beskyttelse:

Solvettreglene

Helseeffekter av UV stråling

Hvordan beskytte seg mot solstrålene?

Annet:

Strålevernets sider om UV-nettverket

UV-kalkulator

Det er stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen.

Nasjonalt UV-nett
Nettverket er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet og driftes av DSA og NILU.