Forside UV og ozon  Varsling  Fakta om UV og ozon  Om UV-indeksene   
Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
luftkvalitet.nilu.no
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozon  >  Observasjoner
Midt-Norge

Målingene for Midt-Norge foretas med et instrument plassert i Trondheim.
Dataene oppdateres hver dag ca. kl 15.00

Statens strålevern har gode sider for detaljert visning av UV-verdier gjennom en dag.

Ozonlaget

Siste målte verdi:
Dato Målt verdi (DU)
03.12  386 
UV-stråling

Siste målte verdi:
Dato Målt UV-indeks
03.12  0.1 

Siste 30 dager
Se siste  30 | 120 | 365 dager

Siste 30 dager
Se siste  30 | 120 | 365 dager
Ca. 90% av alt ozon i atmosfæren finner vi mellom 10 og 30 km over bakken. Dette kalles ozonlaget. Dersom vi presset alt ozonlaget sammen i et tett lag med bare ozon ble det noen få millimeter. Tykkelsen på ozonlaget måles i Dobson Unit, DU. 300 DU betyr at det ville vært 3 mm tykt lag dersom alt ozon ble samlet, 400 DU 4 mm osv.

Verdiene i Norge varierer fra ca. 200-500 DU gjennom året
UV-indeks er et mål på hvor sterk UV-strålingen er. UV-indeksen er relatert til virkningen på hud. Virkningen av UV-A og UV-B stråling er inkludert i UV-indeksen. Dess sterkere UV-stråling dess høyere UV-indeks. En dobling av UV-indeksen halverer tiden for solforbrenning.

Målingene vil nesten alltid ligge lavere en varsler da det i praksis er litt dis i luften. I tillegg er varslene for snø korrigert for refleksjon fra snø og gir dermed mer den reelle strålingen personer utsettes for.  


Fakta om UV stråling:

Hva som påvirker UV-strålingen

Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

Helseeffekter og beskyttelse:

Solvettreglene

Helseeffekter av UV stråling

Hvordan beskytte seg mot solstrålene?

Annet:

Strålevernets sider om UV-nettverket

UV-kalkulator

Det er stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen.

Nasjonalt UV-nett
Nettverket er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet og driftes av DSA og NILU.