Forside UV og ozon  Varsling  Fakta om UV og ozon  Om UV-indeksene   
Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
Luftkvalitet.info
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozon  >  Observasjoner
Sørlandet

Målingene for Sørlandet foretas med et instrument plassert i Landvik.
Dataene oppdateres hver dag ca. kl 15.00

Statens strålevern har gode sider for detaljert visning av UV-verdier gjennom en dag.

Ozonlaget

Siste målte verdi:
Dato Målt verdi (DU)
UV-stråling

Siste målte verdi:
Dato Målt UV-indeks

Siste 120 dager
Se siste  30 | 120 | 365 dager

Siste 120 dager
Se siste  30 | 120 | 365 dager
Ca. 90% av alt ozon i atmosfæren finner vi mellom 10 og 30 km over bakken. Dette kalles ozonlaget. Dersom vi presset alt ozonlaget sammen i et tett lag med bare ozon ble det noen få millimeter. Tykkelsen på ozonlaget måles i Dobson Unit, DU. 300 DU betyr at det ville vært 3 mm tykt lag dersom alt ozon ble samlet, 400 DU 4 mm osv.

Verdiene i Norge varierer fra ca. 200-500 DU gjennom året
UV-indeks er et mål på hvor sterk UV-strålingen er. UV-indeksen er relatert til virkningen på hud. Virkningen av UV-A og UV-B stråling er inkludert i UV-indeksen. Dess sterkere UV-stråling dess høyere UV-indeks. En dobling av UV-indeksen halverer tiden for solforbrenning.

Målingene vil nesten alltid ligge lavere en varsler da det i praksis er litt dis i luften. I tillegg er varslene for snø korrigert for refleksjon fra snø og gir dermed mer den reelle strålingen personer utsettes for.  

Sjekk observasjonene
Her kan du se faktiske observasjoner av både UV-stråling og tykkelsen på ozonlaget fra målestasjoner spredt over hele Norge siste dager, måneder og år.

Velg område fra kartet

Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt-norge Nord-norge Svalbard

Fakta om UV stråling:

Hva som påvirker UV-strålingen

Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

Helseeffekter og beskyttelse:

Solvettreglene

Helseeffekter av UV stråling

Hvordan beskytte seg mot solstrålene?

Annet:

Strålevernets sider om UV-nettverket

UV-kalkulator

Det er stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen.

Nasjonalt UV-nett
Nettverket er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet og driftes av DSA og NILU.