Forside UV og ozon  Varsling  Fakta om UV og ozon  Om UV-indeksene   
Mer informasjon
Statens strålevern
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
Luftkvalitet.info
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozonDisse sidene om UV-stråling og ozonlaget drives i samarbeid mellom Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Statens strålevern og Miljødirektoratet. Varslene utarbeides i samarbeid mellom NILUSTORM Weather Center og Met.no på basis av satellittobservasjoner.

  

Sjekk observasjonene
Her kan du se faktiske observasjoner av både UV-stråling og tykkelsen på ozonlaget fra målestasjoner spredt over hele Norge siste dager, måneder og år.

Velg område fra kartet

Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt-norge Nord-norge Svalbard

Fakta om UV stråling:

Hva som påvirker UV-strålingen

Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

Helseeffekter og beskyttelse:

Solvettreglene

Helseeffekter av UV stråling

Hvordan beskytte seg mot solstrålene?

Utdypende informasjon:

Nasjonale tiltak

Strålevernets sider om UV-nettverket

Det er stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen.

Nasjonalt UV-nett
Nettverket er et samarbeid mellom Helsedepartementet og Klima- og forurensninsdepartementet og systemet driftes av Statens strålevern og Miljødirektoratet ved NILU.