Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
luftkvalitet.nilu.no
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV & ozon  >  UV varsel for verden
UV-stråling og ozonlaget

UV-varsler for Norge og feriemål i utlandet

Vent mens varsler beregnes. Trykk på aktuelt sted for detaljer når beregningen er ferdig.UV-index Nivå Tid for mulig hudskade Solingsråd
1-2 Lav > 1 time Du kan trygt være ute uten solbeskyttelse.
3-5 Moderat 30-40 min Ta pauser fra solen. Klær, hatt og sobriller gir god beskyttelse og husk solkrem.
6-7 Høy 20 min Ta pauser fra solen mellom kl 12-15. Klær hatt og solbriller gir god solbeskyttelse. Bruk solkrem med høy faktor(30) og UV-A beskyttelse.
8-10 Svært høy 15 min Unngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Bruk klær, solhatt og solbriller.
>11 Ekstrem < 10 min Unngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Klær, solhatt og solbriller er absolutt nødvendig.
 
Tabellen over viser hvordan man deler inn og beskriver UV-indeks skalaen. Tabellen angir kun veiledende tider for mulig hudskade og er basert på en hudtype som er typisk for Skandinavia. Det vil være store individuelle forskjeller blandt de ulike hudtypene.

Ytterligere informasjon on UV-stråling finnes på sidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Kreftforeningen.


Tilbake

Varslene utarbeides i samarbeid mellom NILU og STORM Weather Center på basis av satellittobservasjoner.