Forside UV og ozon  Varsling  Fakta om UV og ozon  Om UV-indeksene   
Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Solvett.no
Lokal luftkvalitet
luftkvalitet.nilu.no
Utviklet og driftet av


www.nilu.no
nilu@nilu.no
UV og ozon
UV-stråling og ozonlaget

Sjekk UV-varsel for gitt sted i Norge:
Varselet gir forventet UV-indeks midt på dagen når solen står høyest på himmelen.
 
UV-varsel for hele verden
Mange nordmenn reiser til varmere strøk for å nyte sol og badeliv. Da er det viktig å vise solvett. Sjekk UV-strålingen på ditt feriested.
UV-varsler via e-post
Har du ansvaret for andre, bør du sjekke UV-indeks.
Les mer... Les mer...
   
UV-indeks og barnehager
Barnehagepersonell og andre som har ansvar for barn i sommersolen kan enkelt sjekke UV-indeks. Indeksen er et mål på hvor sterk strålingen er, og viser når det er ekstra behov for å beskytte barna i solen. Blir det varslet 3 eller høyere er det viktig å tenke på solbeskyttelse.
Spørsmål og svar om UV og ozon
Vi har laget 11 separate bolker om UV-stråling og ozonlaget. Disse gir en god populærvitenskapelig fremstilling av de viktigste spørsmålene som ofte stilles.
Les mer... Les mer...
   
UV-varsler for noen byer i Norge og feriesteder
i utlandet:
Varsel for:  
 
 

UV-Indeks

UV-Indeks

UV-Indeks
 

Byer i Norge*:
 Oslo
0.2
0.2
0.1
 Bergen
0.2
0.2
0.1
 Trondheim
0.1
0.1
0.1
 Tromsø
0.0
0.0
0.0
*Varsler beregnet uten snø. Med snø vil verdier være noe høyere.UV-index Nivå Tid for mulig hudskade Solingsråd
1-2 Lav > 1 time Du kan trygt være ute uten solbeskyttelse.
3-5 Moderat 30-40 min Ta pauser fra solen. Klær, hatt og sobriller gir god beskyttelse og husk solkrem.
6-7 Høy 20 min Ta pauser fra solen mellom kl 12-15. Klær hatt og solbriller gir god solbeskyttelse. Bruk solkrem med høy faktor(30) og UV-A beskyttelse.
8-10 Svært høy 15 min Unngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Bruk klær, solhatt og solbriller.
>11 Ekstrem < 10 min Unngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Klær, solhatt og solbriller er absolutt nødvendig.
 
Tabellen over viser hvordan man deler inn og beskriver UV-indeks skalaen. Tabellen angir kun veiledende tider for mulig hudskade og er basert på en hudtype som er typisk for Skandinavia. Det vil være store individuelle forskjeller blandt de ulike hudtypene.

Ytterligere informasjon on UV-stråling finnes på sidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Kreftforeningen.

  


Fakta om UV stråling:

Hva som påvirker UV-strålingen

Årlig variasjon av UV-stråling i Norge

Helseeffekter og beskyttelse:

Solvettreglene

Helseeffekter av UV stråling

Hvordan beskytte seg mot solstrålene?

Annet:

Strålevernets sider om UV-nettverket

UV-kalkulator

Det er stort sett stoff fra Kreftforeningen som etter avtale er brukt på disse sidene angående effekten av solstrålingene og hvordan beskytte seg på mot strålingen.

Nasjonalt UV-nett
Nettverket er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet og driftes av DSA og NILU.